August 19, 2023 -

Day: August 19, 2023

admin August 19, 2023

Kada pogledamo javnu scenu moramo nažaIost da primjetimo kako je malo njih zadržalo svoj prirodni izgled i kako je sve predstavljeno lažno i plastično kao nešto što je normalno i potrebno. Danas vidimo djevojčice koje su u depre’siji jer ne mogu da izgledaju tako dobro kao neka pjevačica, ali te djevojčice malo čitaju o njima, […]