November 2022 -

Month: November 2022

admin November 30, 2022

Kada su televizije i programi ućivo u pitanju, jasno je da se uvijek dešasvaju neke scene koje privuku pažnju medija i širokih narodnih masa. Neke izjave su stvarno bili historijski bIamovi, ali da je BaIkan još uvijek u redu, pokazuje činjenica koja se deisla na britanskoj televiziji. Kako ćete i sami imati prilike da vidite […]