0va 3 musIimanska imena Srbi uporno daju djeci, oni misle da su to prava stara njihova imena: Griješte, da li se vi 0vako zovete
Breaking News

0va 3 musIimanska imena Srbi uporno daju djeci, oni misle da su to prava stara njihova imena: Griješte, da li se vi 0vako zovete

U nastavku današnjeg članka postoji jedna vrlo diskutabilna tema koja se može protumačiti na više načina. Moramo da se složimo kako svaki čovjek gleda da da ime koje je najljepšeg značenja i koje je najljepše za njegovo dijete, prije svega.

Kada se djeca rode, tada postoji polemika oko imena, a danas govorimo o 3 dječja imena koja zapravo imaju svoj izvor u isIamu, a masovno se koriste u prav0slavIju. Prvo ime koje se u Srbiji daje djevojkama, a koje je zapravo vrlo lijepo, je Sara. Na arapskom jeziku znači princeza, a znači vrt elegancije, a vrlo je univerzalna u svim dijelovima svijeta, uključujući i Srbiju, gdje je 2020. bila drugo najpopularnije žensko ime među novim roditeljima.

Drugo ime je Emma, ​​koje je zapravo njemačkog porijetla, a u Srbiji je vrlo rašireno u obliku Eme, odnosno Emilije, a zatim i ime Hannah što je u Srbiji rasprostranjeno kao Hana  što je treće najpopularnije ime u Srbiji prošle godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *